Yellow Direct Email Marketing

Yellow Direct Email Marketing je zasnovan na principima klasičnog email marketinga, ali za razliku od drugih sistema, nudi vođenje jasno definisanih email kampanja sa tačnim i direktno usmerenim email adresama… Veoma efektan način komunikacije sa kupcima u prodajnom ciklusu, od samog pokretanja svesti potencijalnog kupca do podrške prodaji. Ovo je moćan alat koji nudi unapređenje prodaje, bolji kontakt sa kupcima, manje troškove reklamiranja, pomoć u drugim reklamnim kampanjama, pomoć u širenju baze kupaca, jača lojalnost kupaca zbog ličnog odnosa kao i pravu sliku o kretanjima na tržištu.

Brošura sa detaljnim objašnjenjem usluge yellowdirect (~620KB)

Primer jedne kampanje