Primer kampanje YellowDirect

 

Šablon za slanje

Da bi se povećao broj pročitanih mailova potrebno je napisati dobar naslov jer to prvo korisnik vidi kada otvara primljene mailove i odlučuje koji da pročita a koji ne. Naslov treba biti jednostavan i treba nagoveštavati čitaocu šta da očekuje u samom mailu. Takođe, naslov bi trebao biti personalizovan čime se i pre otvaranja samog maila primaocu sugeriše da je poruka koja mu je poslata lična i namenjena samo njemu.

Ovo je email koji dolazi u mail box, inicijalni mail, prvo što primalac vidi, koji je širine 650px. Ovo je primer sa slikom u header-u i kratkim tekstom. Heder se često postavlja sa logotipom kompanije koja šalje mail. Klikom na ovaj tekst ili sliku dolazi se do landing page-a.

Zakažite kampanju – Kontaktirajte Nas

Landing page

Možda i najbitniji deo email kampanje jeste navesti potrošače da iz samog maila odu na “landing” stranicu. Takođe, veoma je bitno usmeriti ih na stranicu koja je dizajnirana isključivo za kampanju koja je aktuelna, a nikako na naslovnu ili neku drugu standardnu stranu sajta. Tekst i slika u HTML formatu, a sadržaj širine je 800px.

Zakažite kampanju – Kontaktirajte Nas