Kada kažete nešto o sebi, To je hvalisanje,
Kada to kažu drugi o vama, To je dokaz.

Pogledajte šta drugi kažu o nama.

Mišljenja klijenata

Ono što drugi kaže o vama je deset hiljada puta jače nego ako to vi sami  kažete.
Dokaz je preporuka, pisana preporuka je svedočanstvo, njihovo svedočenje kroz preporuke, svedočenje uživo, svedočenje napismeno ili čak u video zapisu. 
Zadovoljni klijenti su naš cilj i njihovo mišljenje značajno utiče na rad naše kompanije.
Pogledajte mišljenja onih koji su već imali iskustva sa uslugama kompanije Yellow Pages.

Podelite ovaj tekst na svojoj mreži!