Da li ima istovremeno efikasan i jeftin kanal za oglašavanje?

Sve kompanije prolaze kroz tri faze, sa različitim ciljevima oglašavanja za svaku od njih.

Svrha oglašavanja je informisanje potrošača o proizvodima  i uveravanje  kupaca  da su te usluge ili proizvodi kompanije  najbolji. Da poboljša  imidž kompanije, istakne  i stvori  potrebu za proizvodima ili uslugama, ukaže potrebu za  proizvodima, najavljuju nove proizvode i programe. Oglašavanje pruža direktnu komunikaciju sa postojećim i potencijalnim kupcima o datom proizvodu ili usluzi.  
Da kupci budu upoznati sa proizvodom ili uslugom. 

Sve kompanije prolaze kroz tri faze, sa različitim ciljevima oglašavanja za svaku od njih.
1. Početni posao (The start-up business)
Novi ste na tržištu i trebate da utvrdite svoj identitet. Vaša kompanija treba visok nivo promocije i publiciteta kako bi privukla pažnju potrošača.

2. Rastući posao (The growing business)
Kada se vaš identitet uspostavi, morate se razlikovati od konkurencije i uveriti kupce da je vaša usluga ili proizvod za bolji.

3. Ustaljeni  posao (The established business)
Cilj u ovoj tački je podsetiti potrošače zašto bi trebali kupovati i nastaviti da kupuju od vas.

Vlasnici malih i srednjih preduzeća moraju biti realni u pogledu svojih reklamnih kampanja, 
malo je verovatno da će pronaći istovremeno efikasan i jeftin kanal za svoje oglase.

Zbog toga pozovite Yellow Pages, mi smo tu već 20 godina.