Kako do veb sajta koji radi za vas?

Dobro planirana veb stranica je važno sredstvo za stvaranje novog poslovanja i održavanje lojalnih kupaca informisanim i angažovanim.  

Sa druge strane, izrada samog veb sajta može biti dugotrajan i komplikovan proces.

Tim za izradu veb sajtova Yellow Pages-a sastoji se od stručnjaka za veb dizajn i programiranje, koji će vaš sajt napraviti prilagodljivim kako za sve urađaje, tako i za sve pretraživače.

Planiranje struktutre veb sajta predstavlja prvi i najbitniji korak u izradi. Stručnost tima za izradu veb sajtova Yellow Pages-a obuhvata svaki korak procesa, od dizajna i razvoja do strategije sadržaja i promocije. Ali pre nego što se započne sa izradom, prate se svi ovi praktični koraci – kako bi se osiguralo da nova veb stranica ispunjava vaše ciljeve.

1. Postavljanje ciljeva

Najvažniji napredni korak u planiranju nove veb stranice je razmišljanje o tome šta želite da postigne vaša stranica. Koju poruku ili poruke želite da promovišete? Da li tražite veb lokaciju koja generiše nove potencijalne kupce ili je vaš fokus više na podršci drugim prodajnim inicijativama sa centralizovanim poslovnim i kontaktnim informacijama. Pre nego što počnete da razmišljate o odgovorima na ova brainstorm pitanja, možete se opustiti, jer ćete apsolutnu pomoć i oko ovoga dobiti od Yellow Pages tima. Još neka od pitanja čiji bi odgovori trebali da definišu izradu sajta su i to – do koga preko sajta želite da dođete, šta želite da posetioci saznaju o vašoj kompaniji i koje akcije želite da preduzmu kao rezultat posete vašoj veb stranici?

2. Istraživanje

Istraživanje ključnih reči pruža uvid u ponašanje potrošača i može pomoći da se odrede koje ključne reči potencijalni kupci traže online i kada. Google planer ključnih reči je korisno sredstvo za traženje tačnih fraza koje korisnici koriste prilikom pretraživanja određenih dobara i usluga.

3. Planiranje

Ovde se sprovode u delo ciljevi koje ste postavili i istraživanja koje su Yellow Pages stručnjaci izvršili. Yellow Pages veb rešenja uključuju profesionalnu konsultaciju sa svakim stručnjakom ponaosob koji je uključen u izradu sajta, od dizajnera do programera. Ovo je vreme kada se razmišlja o tome koje će biti ime vašeg domena, gde će biti hostovan sajt i jedna od bitnijih stvari, ko će biti zadužen za ažuriranje sajta nakon njegove izrade i koliko često će se to raditi.

4. Izrada!

Sada kada imamo konkretan plan ciljeva koji želite da postigne vaša veb prezentacija i kako planirate da je izgradite i održite – vreme je da se izgradi. Ovo uključuje kreiranje i finaliziranje dizajna stranica, logotipa i arhitekture sajta, kao i optimizaciju.

Izrada veb sajta koji će najbolje postići vaše poslovne ciljeve uključuje nešto više od angažovanja programera. Zapravo, napredak bez pravilnog planiranja i unapred predviđenog rezultata može dovesti do veb stranice koja može izgledati lepo, ali to ne daje željene rezultate za vaše lokalno poslovanje ili vaše kupce.
Zato je veoma važno da izradu ovog alata koji vam može poboljšati poslovanje i prodaju prepustite stručnjacima.

Pogledajte kako izgledaju neki od sajtova koje je napravio Yellow Pages.


Kontaktirajte Yellow Pages tim za izradu sajtova!