Preporuke
i lično mišljenje potrošača
su najbolji oblici oglašavanja,
jer ulivaju poverenje.

Zašto Preporuke

70% potrošača veruje oglasima sa preporukama  drugih potrošača,
ali samo 10% potrošača veruje oglasima bez preporuka.

88% potrošača čita online preporuke drugih potrošača i tako procenjuju kvalitet proizvoda.
39% potrošača redovno čita preporuke drugih potrošača.
12% potrošača ne čita preporuke.

Skoro 9 od 10 potrošača  čitaju online preporuke da provere kvalitet lokalnog biznisa, 
a 39 % to čini redovno.
U proteklih nekoliko godina jasno se pokazuje koliko je redovnije čitanje komentara, a potrošači jasno ističu potrebu za kontaktom sa lokalnim preduzećima da saznaju više detalja, što opet jasno pokazuje da je veoma važno aktivno upravljati svojom online reputacijom.

85 % potrošača kaže da čita do 10 komentara
67 % potrošača kaže da pročita do  6 komentara
7 % potrošača kaže da pročita više od 20 komentara

Za 7 od 10 potrošača,  pozitivne kritike ulivaju poverenje. Ovo naglašava koliko je to važno za lokalni biznis, a jasno je da menadžment reputacija je nešto što se ne može ignorisati. Negativne kritike će stalno direktno uticati na kupce i prihod kompanije, a samo 1 od 10 potrošača ne  obraća pažnja na mišljenja drugih.

72 % potrošača misli da  pozitivni komentari  donose  više  poverenja u lokalni biznis
10 % potrošača ne obraća pažnju na komentare

Pre kupovine pročitajte preporuke potrošača o firmama čije proizvode ili usluge tražite. Takođe, napišite i Vi svoju preporuku za bilo koju firmu čije ste proizvode i usluge koristili kako bi i drugi potrošači saznali koje firme nude najbolje za njih.

Podelite i Vi svoje mišljenje sa drugima,
napišite preporuku!

 

Sve se može pregovarati – uz obostranu korist

Pozovite nas: +381 (11) 40 60 400

ili

Mi ćemo kontaktirati Vas

Podelite ovaj tekst na svojoj mreži!