Potrošači

Napišite mišljenje o firmama, proizvodima ili uslugama. Možda ste imali problem na putovanju, u restoranu ili servisu… Ili ste imali brzu i dobru uslugu koje se rado sećate… Kupili ste proizvod kome je istekao rok upotrebe? Hoćete to nekome da ispričate…

Pročitajte preporuke koje se nalaze na naslovnoj strani Yellow Pages-a ili proverite da li firma sa kojom već sarađujete ili imate nameru da sklopite posao ima pohvale ili kritike. Da li su Vam bile potrebne usluge Lekara, Zubara, Vodoinstalera… Razmislite koliko ste puta čuli da neko kaže: Meni ne treba oglašavanje, preporuke su mi najbolja reklama… Ovaj servis je koristan čak i firmama koje smatraju da najviše komitenata dobijaju baš ovim putem.

Recite svima sa kojima sarađujete da Vas javno pohvale ako su zadovoljni saradnjom sa Vama, odnosno da iskreno kažu svoje mišljenje ako smatraju da nešto nije bilo u redu. Posetioci ovog sajta mogu sebi da dozvole izbor između firmi koje imaju najviše pohvala, a upoređivanjem kompletne ponude i ostalih uslova mogu se odlučiti koja firma je najbliža onome što oni traže. Napišite pismo i iznesite mišljenje o bilo kojoj firmi ili proizvodu za nekoliko minuta. Naš program će Vam pomoći da brzo napišete pismo, to isto pismo će stići i do firme kojoj je namenjeno, a mogu ga videti i svi posetioci Interneta.

Ako izaberete neku firmu iz naše baze, kojih ima na stotine hiljada, mi ćemo pismo poslati na pravu adresu i osobi koja je odgovorna. Mi Vam pomažemo da kroz elektronska pisma Vaše mišljenje odjekne snažno, te da firme na isto odgovore, da Vam se zahvale, pošalju izvinjenje ili možete pronaći neko zajedničko rešenje korisno za obe strane. Kažite prijateljima i poslovnim partnerima da i oni koriste ovaj sistem. Na takav način će se lakše doći do boljih usluga i proizvoda.

Sistem je autorsko delo prijavljeno kod Saveznog zavoda za Intelektualnu Svojinu u Beogradu  A-327/04
žig  PREPORUKE – PRIMEDBA  POHVALA  SUGESTIJA  PITANJE
je upisan u registar žigova pod brojem 50837 dana 05.06.2006