Privrednici

Pogledajte kako se može sa potrošačima pobediti konkurencija, a znanjem ostati zajedno sa svojim potošačima koji rade za Vas pišući o Vašim proizvodima i uslugama.
Yellow Pages sistem preporuka ima prednost:

  • Kreirate novu mogućnost za marketing Vaših proizvoda ili servisa sa svakim kupcem sa kojim ste u kontaktu.
  • Svaki kupac može povećati Vašu prodaju ili servis. Uštedite vreme i novac.
  • Kažite Vašim potrošačima da pišu o Vama i Vašim uslugama. Njihovo mišljenje je veoma važno. Budite sigurni da kupci mogu da izgrade ili sruše imidž firme ili proizvoda?
  • Da li stvarno želite njihovo mišljenje? Pomozite sistemu preporuka da zauzme svoje mesto u Vašem marketingu!
 
Sistem je autorsko delo prijavljeno kod Saveznog zavoda za Intelektualnu Svojinu u Beogradu  A-327/04
žig  PREPORUKE – PRIMEDBA  POHVALA  SUGESTIJA  PITANJE
je upisan u registar žigova pod brojem 50837 dana 05.06.2006