Poređenje profila

Napredni Profil 
Postavlja i  uređuje sam komitent
Profil Plus
Postavlja  Yellow Pages
Profil Plus Premium
Postavlja  Yellow Pages
Objavite osnovne informacija o firmi:
Naziv, Adresa, Logo, Telefon, Fax, Email kontakt, Poruke kupaca, Link ka web sajtu, Datum osnivanja, Delatnost firme, Kategorija, Platne kartice, Radno vreme, Preporuke, Ocene korisnika
Objavite osnovne informacija o firmi:
Naziv, Adresa, Logo, Telefon, Fax, Email kontakt, Poruke kupaca, Link ka web sajtu, Datum osnivanja, Delatnost firme, Kategorija, Platne kartice, Radno vreme, Preporuke, Ocene korisnika
Objavite osnovne informacija o firmi:
Naziv, Adresa, Logo, Telefon, Fax, Email kontakt, Poruke kupaca, Link ka web sajtu, Datum osnivanja, Delatnost firme, Kategorija, Platne kartice, Radno vreme, Preporuke, Ocene korisnika
Najbolje poznajete  svoju firmu, opišite je, kažite šta radite Najbolje poznajete svoju firmu, opišite je, kažite šta radite Najbolje poznajete svoju firmu, opišite je, kažite šta radite
Objavite 5 Tagova Objavite do 5 Tagova Objavite do 10 Tagova
Podesite mapu prema svojim lokacijama Podesite mapu prema svojim lokacijama Podesite mapu prema svojim lokacijama
Preuzmite poruke od kupaca Preuzmite poruke od kupaca Preuzmite poruke od kupaca
Objavite aktuelne članke Objavite aktuelne članke Objavite aktuelne članke
Objavite do 10 fotografija sa opisom Objavite neograničen broj fotografija Objavite neograničen broj fotografija
Preporuke kupaca Preporuke kupaca Preporuke kupaca
Objavite adrese na više lokacija Objavite adrese na više lokacija Objavite adrese na više lokacija
Objavite više kontakt telefona Objavite više kontakt telefona Objavite više kontakt telefona
Objavite profil firme u više delatnosti Objavite profil firme u više delatnosti Objavite profil firme u više delatnosti
Objavite do 3 brenda Objavite do 3 brenda Objavite do 6 brendova
Notifikacije o primljenim porukama Notifikacije o primljenim porukama Notifikacije o primljenim porukama
    Objavite 1 Prilog ili Katalog
    Objavite Trenutnu akciju
    Promovisanje PM Video do 30 sec.
    Hosting Photo Motion Video do 30 sec.
     

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas i mi ćemo Vam u najkraćem roku odgovoriti.