Email Marketing

je jedan od najpopularnijih oblika Direktnog Marketinga
budući da je e-mail mnogo ličniji u komunikaciji od svih
tradicionalinih, uobičajenih načina promocije.

Email Marketing

Email Marketing je jedan od najpopularnijih oblika Direktnog Marketinga budući da je e-mail mnogo ličniji u komunikaciji od svih tradicionalinih, uobičajenih načina promocije. Veliki broj uspešnih i modernih biznisa danas počiva pre svega na email marketingu putem koga zarađuju milione.

Email Marketing je veoma efektan način komunikacije sa kupcima u prodajnom ciklusu, od samog pokretanja svesti Vašeg potencijalnog kupca do podrške prodaji. Ovo je moćan alat koji Vam nudi unapređenje prodaje, bolji kontakt sa kupcima, manje troškove reklamiranja, pomoć u drugim reklamnim kampanjama, pomoć u širenju baze kupaca, jaču lojalnost kupaca zbog ličnog odnosa i pravu sliku o kretanjima na tržištu.

Ovaj način komunikacije sa potencijalnim i stalnim kupcima, primenljiv je i potreban u svakoj organizaciji bez obzira na veličinu, delatnost, broj kupaca i druge faktore pa ne čudi podatak da je on svuda u svetu odavno postao sastavni i neizbežni deo redovnog poslovanja.

Nasuprot mnogim prednostima koje pruža Email Marketing, postoji i jedna negativna strana istog a to je spam. Spam je definisan kao slanje velikog broja e-mail poruka u isto vreme na adrese čiji vlasnici nisu saglasni sa primanjem istih.

Kod nas, kao i u svetu postoji dosta firmi koje nude usluge email Marketinga, odnosno slanje poruka na veliki broj email adresa bez ikakvog klasifikovanja i odabira primaoca kao i bez saglasnosti istih, čime diskreditiraju firme koje se legalno bave email Marketingom a svojim klijentima ne obezbeđuju obećani reklamni efekat.

Za uspeh Email Marketing kampanje pored jasno definisane ponude namenjene potencijalnim kupcima bazirane na njihovom benefitu, veoma je bitno pregledati kako izgleda i funkcioniše Yellow Direct Email Marketing, koji je zasnovan na principima klasičnog Email Marketinga, a ima neophodne kvalitetne podake o korisnicima usluga (potencijalnim potrošačima) kao i saglasnost istih za primanje email poruka.

Za uspeh Email Marketing kampanje pored jasno definisane ponude namenjene potencijalnim kupcima bazirane na njihovom benefitu, veoma je bitno precizno izvršenje kampanje i merenje odziva za šta su neophodni kvalitetni podaci o krajnjim korisnicima usluga (potencijalnim potrošačima) kao i saglasnost istih za primanje email poruka.

Yellow Direct Email Marketing je zasnovan na principima klasičnog Email Marketinga ali za razliku od drugih sistema, nudi vođenje jasno definisanih Email Marketing kampanja sa tačnim i direknto usmerenim email adresama (redovno ažuriranom bazom podataka) i saglasnošću njihovih vlasnika za primanje poruka. Podršku email kampanjama pored stabilne, tačne i redovno ažurirane baze podataka nudi i jedan sasvim jedinstven softver dizajniran da svaku email poruku personalizuje čime se postiže efekat bliskosti sa potencijalnim klijentima i stvara prostor za dalju komunikaciju.

Ovaj sistem nudi jedinstvenu mogućnost ličnog obraćanja potencijalnim kupcima putem kog im se mogu predstaviti proizvodi i usluge na jedan vrlo jedinstven način obraćajući se lično osobi koja stoji ispred firme a sa kojom se želi sarađivati. Na ovaj način se osigurava pažnja, i ukoliko postoji i najmanje interesovanje za proizvod ili uslugu koja se nudi, potencijalni klijent će se obratiti za dodatne informacije.

Yellow Direct Email Marketing je odličan način da povećate broj klijenata i razvijete kvalitetne poslovne odnose sa njima, a Vaš prvi korak je da prihvatite činjenicu da je Direktni Email Marketing sastavni deo modernog poslovanja i da zakoračite u tom smeru, konsultujući nas kao stručnjake iz ove oblasti, prepuštajući nam taj deo posla kako biste dobili najbolje moguće rezultate.

Kontaktirajte nas za više detalja i dopustite nam da kreiramo  jedinstvenu Marketinšku kampanju baš za Vas i uvećamo efekte prodaje Vaše kompanije

Pozovite nas: +381 (11) 40 60 400

ili

Mi ćemo kontaktirati Vas