Deklaracija

Komitent se obavezuje da uz oglasnu poruku dostavi i popunjenu deklaraciju.

Član 11 Zakona o oglašavanju:

Oglašivač je dužan da licu koje objavljuje, odnosno emituje oglasnu poruku, uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (deklaraciju), koji naročito sadrži podatke o:

  1. Proizvođaču oglasne poruke (poslovno ime i sedište, broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih prouka, odnosno ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj lične karte i mesto izdavanja lične karte odgovornog lica);
  2. Oglašivaču (poslovno ime i sedište, broj pod kojim je registrovan za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja, odnosno ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj lične karte i mesto izdavanja lične karte odgovornog lica);
  3. Oglasnoj poruci (tekst, trajanje, dimenzije, način oglašavanja, autoru teksta, muzike, fotografije, ilustracije, dizajna, reditelju, snimatelju slike ili zvuka, izvođaču čiji se lik ili glas koristi u oglasnoj poruci, kao i podaci o drugim autorima u smislu propisa o zaštiti autorskih i izvođačkih prava). Ako oglašivač uz oglasnu poruku ne dostavi deklaraciju ili dostavljena deklaracija ne sadrži propisane podatke, oglasna poruka neće biti objavljena, odnosno emitovana. Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke, objavljen je u Službenom glasniku RS br-114/2005, zajedno sa propisanim obrascem deklaracije.